English Walkthrough | Soluce Francais | Nederlandse oplossing | Rhem 2 Map | Rhem Links

Vertaald door Henk

Dit spel is een gigantisch raadsel. Soms zullen de aanwijzingen in het begin duidelijk zijn.

Later zullen sommige niet zo duidelijk zijn omdat je eerst aanwijzingen moet vinden om verder te kunnen.

Zoals wanneer je stukjes van een puzzel oplost zullen er gehele nieuwe plaatsen beschikbaar worden.

Je zal dus vaak naar dezelfde plaatsen moeten gaan, een geluk daarvan is dat ze niet zover van elkaar afliggen zodat je niet ver hoeft te lopen :)

Een van de nuttigste hulpmiddelen is je kompas dat zichtbaar wordt als je de cursor onder in het scherm beweegt.

Het Noorden is de witte punt. Het handboek heeft een zeer verwarrende reeks instructies betreffende het oosten en de westenkompas punten.

In deze oplossing gebruik ik de traditionele kompasrichtingen: het Noorden - Omhoog, Zuiden - Onder, Links het Westen en Rechts het Oosten.

Als de Noordenpijl naar Links is gericht dan zie jij het Oosten. Als de Noordenpijl naar Rechts is gericht zie jij het Westen.

Als de Noordenpijl naar Onderen is gericht zie jij het Zuiden.

Ook onder in het scherm is een inventaris bak waar je Items in gaan en een wiel voor het menu. 

Maar als je de weg kwijt bent is, hier een map:

Zeven Puntige Ster

Het spel begint met een inleiding van Zetais, opzoek naar het eerste deel van de 7- puntige ster. 

Je springt in een trein en begint aan een lange reis door Rhem.

Wanneer de trein op het einde stopt, draai je Rechts, pak het pasje en draai je om.

Pak het pasje uit je inventaris en sleep het pasje door de gleufslot om de deur te openen.

Ga 2x Vooruit en klim aan de Linkerzijde op de ladder.

Open op het einde de deur en ga de Centrale Aankomst Gebouw in.

Aankomst Gebouw (Arrival Centre)

Druk op de knop van het videoscherm en Kales verteld je over de opdracht.

Draai Links en ga de volgende ruimte in. Zie 9 knoppen met drie buizen die de muur in gaan. 

Als je wil kan je op de knoppen drukken. Draai Links. Zie de twee symbolen op de thermometer.

Je kan door het raam langs de thermometer kijken. Draai Rechts en ga naar de volgende ruimte.

Zie drie huizen. Draai Links, Vooruit, Links en ga de volgende kamer in.

Op de muur is een wijzerplaat die 5 kleuren toont wanneer je op de knop drukt.

Op de linkerzijde is een gesloten luik, verbonden met 3 buizen. 

Draai je om, zie een luik en een blauwe en oranje buis. Hier staat ook een kleine kapotte wekker.

Verlaat de ruimte en onderzoek de maanfoto's op het prikbord. Draai elke foto om en zie lettergrepen op de achterkant.

Draai Rechts en ga naar de achterste ruimte. Draai Links, bekijk de 2 maanfoto's en zie de lettergrepen op de achterkant.

Bekijk de liniaal en zie de symbolen symbolen op de liniaal. Draai om, zie een camera en de instructies op de muur.

Zie het bedieningspaneel op de muur naast de deur en de route van de oranje buis.

Maanfoto (Moon Photo Room)

Verlaat het Aankomst Gebouw en ga met de ladder terug naar beneden.

Zie voor je de trein, vooruit, draai Rechts voor de trein en volg de rails tot de kruising (crossways).

Draai daar Links en vooruit naar een plateau. Draai Rechts, zie een bord met vierkanten en cijfers: cijfers op bord.

Onderzoek de deksel in de vloer met 12 knoppen om de buitenkant (klok misschien? Clock Hatch).

Draai om, ga de Noorden tunnel door, draai op de splitsing Links, volg het pad tot aan een deur.

Draai Links en zie weer een bord met cijfers: cijfer op bord.

Open de deur met de hendel langs de deur en stap de maanfotokamer in. Zie dat de deur tegenover sluit wanneer je er een opent.

Eens binnen, draai Links, zie een maanfoto en rechts van de deur een slot. Druk op de knop en je hoort iets open gaan.

Draai om en zie een ovaal mechanisme op de muur. Druk op de knop en je hoort iets open gaan.

Verlaat de ruimte en ga terug naar het kruispunt. 

Waterkrachtcentrale

(Hydro Electric Plant)

Bij de kruising kijk je naar het Westen (Rechts dus), volg de rails tot het einde, draai Rechts, open deur en volg de brugpad tot het einde.

Draai Rechts (een stap terug voor de grote tunnelbuis). Zie een luik, druk op de knop en zie cijfers: cijfers tussen buizen.

Druk op de knop om het luik te sluiten. Draai Rechts, ga vooruit en ga Links tunnel door. Zie op de linkerzijde een gesloten luik.

Achter tegen de rots wand is een bedieningspaneel. Druk op elke knop en noteer het cijfer dat wordt getoond voor elke maanpositie.

Verbind de cijfers met de lettergrepen voor die positie (bijvoorbeeld: knop rechtsboven = 4 = gwa).

Het cijfer van de 6de lettergreep zal je later krijgen.

Draaideur (Revolving Door)

Ga terug naar de kruising, draai Links (Noord) en ga de tunnel in. Draai Rechts op de splitsing en volg het pad naar een deur opening.

Op de linkerzijde is een poort met een ovaal mechanisme. Volg, rechts de tunnel tot je een ladder ziet.

Druk op de rondeknop en een vierkantenknop verschijnt.

Druk op de vierkantenknop en de deur draait. Druk op de rondeknop om de vierkantenknop terug te plaatsen.

Loop naar de andere kant van de draaideur en volg de tunnel tot het einde. Zie weer een bord met cijfers: bord met cijfers.

Draai Links en ga naar de deur. De deur is gesloten, draai Links, zie een bedieningspaneel en rechts van de deur een roterende schijf.

Terug naar de tunnel, ga 1x vooruit (bord is dus achter je) en ga Rechts door een kleine lage  tunnel doorgang.

Hier zie je 5 blokken met pinnen die verbonden zijn met het paneel die je net gezien hebt. Een ' 3 ' hangt aan een blok Rechter blok.

Zie de posities van de pinnen en de route van de buizen. Terug naar de tunnel, 2x vooruit en Rechts de volgende opening door.

Deze deur is ook gesloten. Zie de 5 blokken, de positie van de pinnen, de route van de buizen en het bedieningspaneel.

Terug tunnel in en ga terug naar de draaideur. Rechts voor de draaideur is een gesloten luik. 

Druk op de knop naast de draaideur en je ziet een ladder. Klim op de ladder. Druk aan de linkerzijde op de knop en je hoort iets openen.

Neem de Westenuitgang, ga om de hoek en druk op de knop in de muur. De poort van de lagere verdieping stijgt.

Ga naar de draaideur (boven waar je dus bent). Druk op de vierkantenknop tot je aan de Oostenzijde een deksel ziet.

Open het deksel en zie papiertje met - 4. 10:00, 5. 2:00, 6. 5:00.

Tunnels - Thermometers

Druk opnieuw op de vierkantenknop tot de ladder aan de noordenkant verschijnt.

Ga naar beneden met de ladder, draai je om en zie een kist.

Herinner de roterende schijf die je zag aan het einde van de lange tunnel?

Klik op de symbolen van de wijzerplaten wijzerplaten op de kist zodat de grijze vierkanten in dezelfde positie staan als de wijzers op de roterende wijzerplaat: 10:30, 3:00 en 9:00.

Grijp het handvat om de deksel te openen. Klik op alle cijfers, draai ze om en noteer de positie van de gaten. 

Draai Rechts, Vooruit, draai Rechts en zie een ovaal mechanisme. Druk op de knop aan de muur en iets opent.

Draai om en onderzoek de safe.

Het woord ' gwalinwessu' wordt samengesteld uit 4 lettergrepen, drie daarvan ken je van de maanfoto's.

Van het bedieningspaneel in de Waterkrachtcentrale waar je de lettergrepen hebt gezien, kan je veronderstellen dat  ' wes ' 6 is. 

Verander de woorden in cijfers, dan krijg je: 4, 1, 6, 5 die je hier intikt.

Druk op de knop om de safe te openen en pak het blauwe segment.

Draai Rechts en volg de tunnel tot het einde. Draai Rechts en zie een thermometer die de temperatuur van de lava meet.

Zie de symbolen, deze zag je ook in het Aankomst Gebouw.

Kijk door het raam langs de thermometer. Ga naar de draaideur. Druk op de knop en ga naar de andere kant van de deur (zuiden).

Klim met de ladder naar boven (rechts tegen de muur) en zie een formule.

Draai om en druk op de 2 knoppen, je hoort iets openen en je hoort een ping (herinner deze gekleurde buizen van voorheen?)

Ga naar beneden en ga met de andere ladder verder naar beneden. Volg de tunnel tot een metalendeur.

Zie de gekleurde symbool op de deur

Energiekamers (Energy Rooms)

Ga terug naar de Noordkant van de draaideur. Druk op de rondeknop tot je de ladder ziet.

Klim op de ladder, druk op de vierkantenknop van de draaideur om de ladder te draaien naar de Oostkant.

Ga naar beneden met de ladder en ga de tunnel in.

Zie aan de linkerzijde een open luik met een hefboom. Zet de hefboom omhoog.

Ga de tunnel verder in en neem de tweede opening van de linkerzijde.

Vergelijk de cijfers uit de kist met de pinnen. Twee van de cijfers (2 en 8) hebben identieke pinpatronen.

Ga naar het bedieningspaneel (linkse kant als je deze ruimte verlaat) en programmeer het paneel met deze cijfers:

Er zijn 4 mogelijkheden: 32296, 32896..38296 of 38896. Open de deur en ga naar binnen. Rechts is een energiepaneel.

Zie de temperatuur: 412.

Naast de deur is een energiemeter en zie B = 4. Het venster overziet de lavakuil.

Zie ook een bedieningspaneel dat vermindert de thermostaat in de lava en zie de symbolen die voor diepte staan. 

Verlaat de ruimte, ga omhoog de tunnel door en rechts naar de andere gesloten deur. Draai rechts en zie de blokken en pinnen.

Vergelijk ze met de pinnen in de kist en gebruik her getal in het paneel. Draai om en programmeer dit paneel: 71450.

Open de deur en zie het bedieningspaneel dat de thermometer voor de thermosstaat regelt. Op de linkerzijde is een andere formule

Ga naar de tunnel met de kist (omhoog met de ladder, draai de deur en ladder (Noord) naar beneden)

Volg de tunnel naar de thermometer.

De thermometer in het Aankomst Gebouw had een schaalverhouding van 1 tot 1.5.

Dit betekent dat je het temperatuur van 618 diepte (412 X 1.5) moet meten.

Druk op de onderste pijlknop tot de boven maatglas 618 aangeeft. Zie dat de onder maatglas 106 is.

Druk op de bovenste knop om de thermometer omhoog te halen.

Ga terug naar de draaideur en zie onderweg de ovale mechanisme op de linkerzijde. Het heeft nu een hoek van 135 op de binnen ring.

Ga de ladder op, naar de draaideur en druk op de vierkantenknop om de ladder naar de oostelijke kant te draaien.

Omlaag met de ladder en door de tunnel naar de eerste energieruimte.

Druk op de knop om de thermostaat boven de lavapit te plaatsen. Ga naar de andere energieruimte.

De liniaal in het Aankomst gebouw had een schaalverhouding van 1 tot 3.5. Dit betekent dat je de diepte van 371 (106 X 3.5) moet meten. Druk op de onderste pijlknop tot de maatglas 371 aangeeft. Draai naar het bedieningspaneel en druk op de stroomonderbreker.

e hoort een geluid en de energieglas bij de deur zou nu 100% moeten aangeven.

Ga terug naar de draaideur. Druk op de rondeknop en ga naar de andere kant. Ga rechtdoor en ladder omhoog.

Druk op de rondeknop en iets gaat naar beneden.

Achter je zijn trappen die naar de Lift leiden (Elevator Image Room) - je kunt het onderzoeken als je dat wilt. 

Ga terug naar beneden met de ladder, draai je om en zie een afbeelding met gekleurde punten afbeelding op de muur.

Kijk naar de poort en zet de hendel omhoog. Klim op de ladder, druk op de rondeknop en de poort gaat omhoog.

Ga terug naar beneden met de ladder en ga naar de draaideur. Ga naar de andere kant van de draaideur. Draai je om.

Draai de deur, klim op de ladder, verder door en zie op het ovalen mechanisme dat het een hoek van 45 heeft en een rode ring.

Ga terug naar beneden met de ladder, draai de deur, naar de andere kant, ga naar de kruising en ga zo terug naar het Aankomst Gebouw. 

Aankomst Gebouw (2)

Onderzoek de drie huizen. Er zijn drie vensters verlicht. Vergelijk deze vensters met de cijfers die je hebt verzameld.

Ga rechts van de huizen naar de andere kamer, draai je om en programeer het bedieningspaneel: met de cijfers 10 - 2  -11.

Ga naar de sleutel in de andere ruimte. Druk op de knop, pak de sleutel en zie een van de ontbrekende maanfoto.

Draai je om en ga terug de kamer in. Gebruik de sleutel op het houtenkastje.

Zie een formule, vakjes met een cijfer en gekleurde vakjes Draai Links en ga naar de achterste linkse kamer.

Het kastje rechts, is nu open. Zie papiertje met cijfers - 1. 8:00, 2. 7:00, 3. 1:00). Draai links en druk op de knop van de wijzerplaat.

Zie de kleurenvolgorde. Draai om, ga naar de kamer van het paneel met 9 knoppen.

Druk op de knoppen in de cijfer volgorde van het diagram die je zag in het houtenkastje.

Druk dan op de knoppen in de volgorde van de kleurenvolgorde van de wijzerplaat gebruikend de posities van het diagram in het houtenkastje. 

Dus je klikt eerst op knop 6 (=1 in het diagram van het kastje) dan 5 - 9 en 4.

De kleurenvakjes in het diagram zijn: 1= Geel - 2 = Rood - 3 = Blauw - 7 = Groen en 8 = Paars.

De kleurenvolgorde van de wijzerplaat was bij mij Blauw - Groen - Rood - Paars en Geel.

Klik dan op knop 3 (is blauw in het diagram en was de eerste in de wijzerplaat) dan 7 - 2 - 8  en 1

Ik weet niet of dit per spel verschillend is anders druk je jouw volgorde in. 

Als je dit goed hebt gedaan hoor je een geluid dat iets opent. 

Ga terug naar de kamer met de wijzerplaat en het kastje op de linkerzijde is nu open.

Pak het tweede blauwe segment en onderzoek de kaart.

Maanfoto (2de maal)

Ga terug naar de kruising en ga terug naar de Maanfoto kamer (op de kruising dus Rechts, Links op de splitsing, volg pad en in de kamer met de 2 gesloten deuren draai je links naar de maanfoto).

Plaats de 2 blauwe segmenten in het paneel, rechts van de deur en de deur zal openen. 

Ga via de ladder naar beneden en volg de tunnel tot een metalen deur.

Haal de stang van de deur (omhoog) en zie het patroon van de punten op de afbeelding. Terug naar de tunnel en verlaat de Maankamer. Sluit de deur achter je! Dit is zeer belangrijk!

(deur met hefboom, als je dus terug op het brugpad staat en omdraait, de andere deur in de maankamer zie je dan nog net openschuiven)

De Deur van de Klok

Terug naar de kruising. Bekijk (Zuid) de ronde klokdeksel.

De aanwijzingen, om deze deksel te openen zijn bij de draaideur en in het kastje in het Aankomst Gebouw. 

Gebruik de knoppen als een wijzer van een klok (bovenste is dus 12). Druk dan op knop: 8, 7, 1, 10, 2, en 5.

Druk nu op de knop in het midden en de deksel zal openen. 

Ga via de ladder naar beneden en volg de tunnel tot aan het einde.

Druk op de knop om de deur te openen, ga naar binnen en sluit de deur achter je.

Schuif de schakelaar aan de linkerzijde van de deur naar rechts, draai rechts en open het kastje.

Druk op de knoppen tot je de goede kleur in de vakjes hebt. De kleuren en posities heb je onderweg verzameld. 

 

Draai dan rechts, druk op de knop en de deur in de tunnel zal openen.

Opdrachtkamer

Verlaat deze ruimte en terug naar boven.

Ga op de kruising rechtdoor tunnel in, splitsing rechts en volg de tunnel (rechts) naar de draaideur.

Ga door, draai om en druk op de knop tot je de ladder ziet.

Klim naar boven, draai  je om en druk op de vierkantenknop tot de ladder aan de Noordenkant is om naar de tunnel met de kist te gaan.

Draai de deur opnieuw en ga via de ladder aan de andere kant van de draaideur naar beneden via de ladder.

Volg de tunnel, einde ladder op,  en je komt terug in de Maankamer.

Daarom was het belangrijk dat je de stang van de deur afhaalde en de deur van de Maankamer gesloten hebt want nu is de andere deur open. Als je de deur niet hebt gesloten is de andere deur (west) openen. Zie het ovale mechanisme. 

Klik op de knop en je hoort een geluid dat iets opent. 

Ga andere kamer in en schuif het luikje open. Zie cijfers die je achterste voren leest.

Zie je de cijfers niet dan ben je vergeten om het luikje van het kastje in de Waterkrachtcentrale te sluiten .

Draai rechts en zie een stavenpatroon op het bedieningspaneel. Reken dit uit en programmeer het paneel met de cijfers: 4,8,4.

Wanneer de deur opent ga je naar binnen, draai rechts, draai aan de schakelaar, draai terug naar het videoscherm, druk op de knop en luister naar het volgende videobericht van Kales. 

De draai links, druk op de knop en pak het tweede gedeelte van de 7 puntige ster.

Ovale Mechanisme: Posities

Verlaat de Opdracht kamer en ga via de tunnel naar de draaideur. 

Ga door, draai en druk op de rondeknop tot je de ladder ziet. Ga omhoog, draai de ladder naar het oosten en ga naar beneden.

Draai de deur, volg de tunnel en ga naar de kruising. 

Ga rechts (oost) en ga naar de Waterkrachtcentrale. Het gesloten kastje in de tunnel is nu open. Zet de hefboom omhoog.

Ga terug naar de kruising en van daar naar de draaideur.

Ga er door, draai de deur, ladder op, draai de ladder naar de Noordkant en naar beneden.

Draai de deur en volg de tunnel naar de Maankamer.

Zie in het achterkamertje een ovale mechanisme dat een hoek van 270 graden heeft en een rode ring.

Terug door de tunnel en terug naar de draaideur.

Ga er door, draai de deur tot je de ladder ziet. Ga omhoog, draai de ladder naar het oosten en ga naar beneden.

Draai de deur en volg de tunnel en op het einde (links ga je naar de kruising, ga dus rechtdoor) ga je rechts met de ladder omhoog. 

Draai je om, trap omlaag, volg het pad, einde linkse bocht om (rechtse doorgang ga je naar een lift), volg het pad tot in een kamer.

Draai links en zet de hefboom omhoog. Draai om en zie de tekeningen aan de muur - zij verklaren hoe de liften werken.

Door het venster zie je de Opdrachtkamer van Kales. Ga terug naar de Maankamer (route weet je nu wel).

Draai rechts en zie hoek van 225 en de rode ring.

Lift Grot (Elevator Cavern)

Ga terug naar de draaideur, tunnel door, achter naar de ladder, omhoog, trap naar beneden en ga nu rechts (Noord).

Voor je zie je een liftdeur. Dit is Lift B. De lift aan de linkerzijde is A en de lift aan de andere kant van de gebroken brug is lift C.

Je bent nu op het hoge niveau, als je nu op je kompas kijkt zie je dat je aan de Zuidkant van lift B bent.

Zo kan je de plaats en niveau van de liften bepalen. Je moet naar het hoge niveau: Lift  C- Zuid.

Om daar te komen moet je eerst een deur ontsluiten op het lage niveau van Zuid C.

Als je lift C naar het lage niveau stuurt en A naar het hoge niveau maak je een doorgang van Hoog - Zuid A naar Laag - Zuid B en van daar naar de uitgangsdeur bij hoog -Zuid C.

Druk op de pijlknop om lift B te roepen. Druk op de knop om te dalen. Stap uit de lift en onderzoekt rechts het paneel.

Herinner die hoekgraden die je onderweg allemaal gezien hebt? Plaats het paneel als volgt: boven: 225, rechts: 135, onder 270, links: 45. Druk op de knop en hoor een geluid - de deur op laag Zuid  C opent

Sluit de deur van lift B en druk op de knop om de lift terug naar boven te sturen. Draai om  en open de andere liftdeur.

Stap in de lift, druk op de knop en je gaat naar Hoog Noord B.  Stap in de andere lift en daal naar Laag  C.

Stap uit en zie rechts een gesloten deur. Zie een stroomkabel die naar het balkon leidt. Ga met de andere lift omhoog.

Je komt weer terug boven bij lift B.

Ga nu tunnel in, splitsing rechts, volg pad, kamer in, draai rechts en ga achter, Lift A in. 

Daal, stap uit en loop naar de deur.

Druk op de knop van de deur (als deze niet opent, heb je boven het ronde paneel (cijfers graden) niet goed geprogrammeerd).

Ga deur door en met de volgende lift naar boven. 

Onderzoek de uitgangsdeur aan de grot. Zie papiertje met A = 5. De stroom wordt verstrekt door de gele buis van de Energiekamer.

Op de linkerzijde is een kastje voor de drie delen van de 7 puntige ster. Open de deur en ga via 2 ladders naar beneden.

Onder is een bedieningspaneel. Links is een goud kleurige deur (golden door). 

7 Puntige Ster

Tijd om je wiskunde op te halen. Herinner de 3 formules en de 2 papiertje: A = 5 en B = 4.

Reken het uit oplossingen aan de formules en gebruik de oplossing op het bedieningspaneel: X = 9, Y = 7, Z = 2.

Draai rechts, druk op de knop en pak het laatste gedeelte van de 7 puntige ster.

Ga via de 2 ladders terug naar boven, draai je om en plaats de drie delen van de ster in het kastje aan de linkerzijde van de deur.

Ga terug naar beneden, druk op de knop van de goud kleurige deur  om de gouden deur te openen.

Voor je is de torengrot (tower carvern). Je bent op het tweede niveau.

Ga vooruit, ga toren in ga met de trap naar het hoogste niveau (2 trappen).

Niveau 4 van de toren

Neem de Zuid opening (rechts) en druk op de knop om de blauwe deur te openen. 

Je ziet dat een draaideur de doorgang blokkeert.

Neem dan de Noord opening en druk op de knop om de blauwe deur te openen. Ga de gang in.

Op de linkerzijde is een rond bord met een knop (bagatelle). Als je op de knop drukt zie je een bal rollen.

Er zijn 8 routes en 3 kleuren die 24 resultaten geven.

Blijf dit doen tot je alle routes hebt gehad en noteer de kleur en route van de Laatste bal die je hebt gebruikt.

Draai je om en ga naar de lift tegenover je.

Druk op de knop om te dalen, stap uit de lift en ontgrendel de blauwe deur. Ga met de lift terug omhoog en ga op de splitsing rechts.

Ga door de houten en groenen deur en zie op het einde een zekeringkastje.

In de kamers waar je door liep (3) zijn in elke kamer 2 hendels, aan iedere kant een. Ga terug en sluit de Groenendeur.

Verlaat de kamers en ga met de trap in de toren naar het Derde niveau.

Niveau 3 van de toren en de Kristalgrot

Neem de Noord opening (links). Druk op de knop om de deur te openen. 

Binnen is op de rechtse kant een luchtventilatie. Open het rooster en pak de sleutel.

Draai links en stap in de trein. Draai links, zie een bedieningspaneel en de tunnel. Je bent in Station Oost.

De deur aan de rechterzijde leidt naar de Kristalgrot van kristal nummer 3. Ga met de trein naar het volgende station.

Station Zuid

De deur rechts is versperd - moet je later een andere weg voor vinden.

De ruimte aan de linkerzijde heeft drie bedieningspanelen die de kristallen in de grot aandrijven.

Neem de trein naar het volgende station. 

Station West

De deur rechts leidt naar kristal 1. De ruimte op de linkerzijde heeft 4 bedieningspanelen. Drie hebben symbolen en knoppen.

Het vierde heeft enkel een scherm en een knop.

Druk 1x op de knop van dat paneel, dan tweemaal, dan driemaal en noteer het symbool en aantal tikgeluiden.

Neem de trein naar het volgende station.

Station Noord

De deur rechts leidt naar kristal 2. De ruimte aan de linkerzijde heeft een simulatiepaneel op de linkerzijde, achter de deur een schijf met een circuit dat een stuk mist en aan de rechterzijde een reeks symbolen.

Je kan met het simulatiepaneel wat experimenteren als je wil maar zonder het ontbrekende gedeelte van het circuit kan je het raadsel niet oplossen. Neem de trein naar het volgende station.

Terug op Station Oost ga je terug naar de toren. Ga de Zuid opening in.

Open de blauwe deur (deze deur heb je ontgrendeld). Aan het eind van de tunnel kijk je omhoog en zie iets op de onderkant van de lift. Ga met de ladder naar beneden en de Blauwe Grot in (blue grotto).

Niveau 2 van de toren - Blauwe Grot

Zie in de Blauwe Grot, 8 inscripties op de muren. Er schijnt ook iets op het dak te zijn maar het is te donker om dat te zien.

De opening in het Noorden heeft een gesloten kastje en twee bedieningspanelen.

De opening in het Oosten heeft een gesloten deur met een bedieningspaneel op de linkerzijde.

Zie dat de buis van onderen komt - van de bagatelle op niveau 4.

Ga naar de opening van het Westen, ontgrendel de deur om de blauwe grot te verlaten (klik na je het ontgrendelt op de rode knop voor de ingang van deze opening).

Ga deur door en ga met de trap in de toren naar niveau 4. Neem de Noord opening en ga de hal in. Ga met de lift naar niveau 3.

Ga naar de toren en met de trap naar niveau 2. Neem de Noord opening en ga de blauwe grot in.

Ga naar de Zuid opening, klim op de ladder en zie boven je een vierkant met cijfers aan de onderkant van de lift.

Noteer de volgorde van de cijfers in de vakjes. Ga terug de grot in en naar de Oost opening.

Druk de vakjes in, op cijfer volgorde, die je onder de lift hebt gezien  - 1 t/m 9 in het bijbehoorde vakje waar het cijfer in zit.

Open de deur met de rode knop en klim met de ladder naar boven.

De achterste buizen zijn verbonden met het zekeringkastje op niveau 4.

Je moet uitzoeken hoe je de contacten plaatst om de blauwe grot van stroom te voorzien. Zie ook de panelen met gekleurde cijfers.

Hiervan zijn er 8 verspreid rond Rhem en elke vertegenwoordigt een van de paden van het ballenbord (bagatelle). 

Het andere paneel zal je helpen om het simulatieraadsel in de kristalgrot op te lossen.

Verlaat de blauwe grot en ga met de trap in de toren naar niveau 1.

 

Ondergrondse Spoorweg

(underground railway)

Niveau 1 van de toren - Schakelkast

Neem de Zuid opening en onderzoek de gesloten deksel (hatch level 1). Draai om en zie een bruine kabel.

Druk op de knop, rechts van de deuropening. Ga naar het Schakelaarkast tegenover de trap als je naar beneden loopt.

Open het luik, klik rechtsonder op de schakelaar om het contact van het licht uit te zetten en dan kan je de deksel openen.

Draai rechts en zie een groene kabel die naar het bedieningspaneel aan de rechterkant leidt.

Ga terug naar de deksel, open de deksel en ga met de ladder naar beneden.

Draai je om en zie een bord met gekleurde cijfers. Draai voor het bord rechts, volg het pad en klim via de ladder naar boven.

Dit is de achterkant van het Schakelaarkast achterkant van de schakelaarkast. Zie vier gekleurde kabels.

Je taak is om de kabels in posities te plaatsen zodat elke kabel contact maakt om ze van stroom te voorzien.

Je weet waar de bruine en groene kabels naar toe leiden, de andere 2 zal je spoedig te weten komen. Ga terug naar het Schakelaarkast.

Zet de contactschakelaars als volgt: 

Bovenste  rij naar: Rechts, Links, Links.

Onderste rij naar: Maak niet uit in welke positie en Links/Links.

Dit voorziet de groenenkabel van stroom.

Draai rechts en ga naar het het rechtse paneel. 

Druk op de knop en houd de knop ingedrukt.

Noteer de opeenvolging van de verlichten vakjes in het scherm en keer terug naar het Schakelaarkast.

Zet de contactschakelaars als volgt: 

Bovenste  rij naar: Links, Rechts. Rechts

Onderste rij naar: Links, Links/Links.

Dit voorziet cyaankabel van stroom.

Ga weer met de ladder in de deksel omlaag. Draai om en ga links. Stap in de trein en draai naar rechts.

Twee knoppen: vooruit en achteruit. Ga vooruit. Stap uit bij het station en bekijk het paneel op de muur.

Druk de knoppen, in dezelfde volgorde in, die je zag op het paneel met de verlichte vakjes in de toren van van niveau 1.

Draai links en druk op de knop om het kastje te openen. Binnen is een schakelaar die de positie van de rails verandert.

Laat dit nog meer even zo staan. 

Station 1 - Bootfoto's

Draai om en ga voorwaarts. Zie een bord met gekleurde cijfers. Ga rechts de ladder op. Zie de kleur van de kabels.

Kijk uit het venster en je ziet de toren. Zie de kleur verandering van de kabels. Kijk naar beneden en zie een cyaan pictogram.

Ga terug naar beneden en draai je om. 

Ga de kamer in en onderzoek het paneel op de muur met 7 knoppen die de kleur veranderd wanneer je er op drukt.

Draai rechts, druk op de knop om boven de ladder het rooster te openen.

Als het niet opent is het omdat je de contactschakelaars niet in de goede positie geplaatst hebt.

Ga ladder op en onderzoek de vele bootfoto's.

In de galerij zijn 4 panelen waarvan 3 met 2 knoppen en in het paneel stangen, de vierde heeft alleen een TV scherm en een knop.

Ga terug naar de trein en ga een station Terug. Stap uit, ladder op en ga naar het Schakelaarkast.

Plaats als volgt de contactschakelaars: 

Bovenste rij: Links, Links, en maakt niet uit.

Onderste rij: Links, Links/Links. 

Dit voorziet de paarse kabel van stroom die naar de galerij van de bootfoto's leidt.

Terug naar de trein en een station vooruit. Stap uit en met de achterste ladder weer boven naar de bootfoto's.

Onderzoek de bootfoto's, de zesde heeft 7 lichtjes. Noteer de kleuren en ga terug naar beneden.

Druk op de knoppen tot je dezelfde kleuren hebt als op de bootfoto:

Geel - magenta - cyaan - cyaan - rood - violet - groen

Druk op de knop om de deur op de linkerzijde te openen. Ga naar binnen en zie rechts een TV scherm.

Draai terug naar links en druk op de knop voor je. Je gaat omhoog en je wordt geconfronteerd met een mix van paarse en gele buizen.

De bedoeling is om de paarse of gele buizen te selecteren door de beweegbare schakelaar om de TV schermen van energie te voorzien. Schuif de schakelaars naar rechts voor het Paarse circuit. Druk op de knop om te zakken en terug naar de galerij.

Plaats de stangen als volgt: Druk op de knoppen tot je de goede posities hebt:

Kompas naar het Noorden - Westen - Zuiden. 

Ga om de hoek naar het TV scherm, druk op de knop en zie een patroon.

Ga terug naar de buizen en zet de schakelaar op het gele circuit. Terug naar beneden en draai rechts naar het TV scherm.

Druk op de knop en zie het patroon.

Ga terug naar de trein en ga 2 stations vooruit. 

Station 3 - Lounge

(Foyer)

Verlaat de trein en ga de hal in met de dubbele deur. Draai links en onderzoek het paneel.

Druk op de knop om het aan te zetten en gebruik de groene knoppen links en rechts om te bladeren.

Herinner deze symbolen van Station Noord in de kristalgrot. Noteer de volgorde van de symbolen. Vergeet de horizontale lijnen niet. Draai om en ga naar het andere einde van de hal. Zie 4 groene buizen die met de rechtse deur verbindt zijn.

Open het paneel in de muur, kijk naar beneden en zie een groene pictogram. Ga de dubbele deur in om naar de Lounge te gaan.

Gebruik de sleutel, die je uit de kristalgrot hebt meegenomen op de 4 deuren om ze te openen.

Kamer 1 - Westen. Sluit de deur achter je om de buizen te verbinden.

Activeer de hendel aan de linkerkant, draai links, kijk naar beneden en open de luiken.

Ga met de ladder naar beneden en zie een gang met symbolen aan de muur (er zijn 12 paren).

Ga achter in de gang met de ladder omhoog. Zie links een bord met cijfers voor het bagatelle.

Draai om, trek aan de hendel (groen licht) en ga terug naar de Lounge.

Kamer 2 - Westen. Er zijn drie panelen. Druk op de knoppen en noteer de kleuren.

Noteer de cijfers buiten de klinknagels en in de rode lijn.

Kamer 1 en Kamer 2 - Oosten. 

In deze kamers zijn twee panelen met elk 4 knoppen. De hoge 3 knoppen druk je de lichten aan en uit.

De lage knop toont een reeks symbolen. Ga in de Lounge naar de trap. Bekijk aan beide kanten de muurlampen.

Noteer van elke set welke lamp brandt en noteer de vorm waar de lampen aanhangen.

Kijk door het kleine venstertje als je wil.

Ga terug naar de 2 kamers met de panelen en zet de patronen van de lampen en de vorm waar ze aanhangen in het paneel:

Ga terug naar de inganghal. Draai links en ga naar de deur in de hoek aan de rechterkant.

Druk op de knop om de deur te openen en ga de kamer in. Trek aan beide hendels.

Verlaat de kamer, draai links en ga links de opening door (richting trein).

Draai links van de opening, druk op de knop en pak het stukje document. Ga terug naar de trein en ga een station terug.

Draaideuren Station (Revolving Hall)

Verlaat de trein en open het luikje op de linkerzijde. Pak een andere stukje document. Draai om en onderzoek het paneel op de muur. Druk op de knoppen en programmeer het figuur met de cijfers die je zag op de 2 TV schermen in de bootgalerij:

Open de deur en ga het station van de draaideuren in. 

Aan het eind van de gang open je rechts in de muur het luikje en trek aan de hendel.

Draai rechts en onderzoek het bedieningskastje op de rechterzijde. Elk van de vier ronde deurcilinders in de grot bevat een gang.

Je taak is, de cilinders te roteren om een pad te maken naar de uitgang op de achterstelinkerkant (noordwestenhoek) van de grot.

Merk op dat de hendel aan de rechterkant van het kastje niet beweegbaar is. 

Klik op de cirkels om de gangen als volgt te veranderen:

Draai rechts, vooruit, draai links, open de cilinderdraaideur, deur door, draai rechts, kijk naar beneden en ga met de ladder aan beneden. Volg de brugpad via de draaideuren en ladders boven naar de rechtsachterste cilinderdeur. Je ziet een gesloten deur.

Draai je om en druk op de linkse knop van de draaideur, de gesloten deur gaat open en ga naar binnen.

Trek rechts aan de hendel om een brug omhoog te zetten.

Draai links en kijk door het venster bij 2 knoppen en een wijzerplaat. Je ziet een paneel in de Lounge. Zie de stand van de wijzerplaat. Druk op de bovenste knop en zie de volgorde van de luchtpuntjes in het paneel (het herhaalt als je weer op de knop drukt).

Druk op de onderste knop om de wijzerplaat een positie te draaien.

Klik weer op de bovenste knop en zie de volgorde van de luchtpuntjes in het paneel.

Herhaal dit tot je alle 12 opeenvolgingen hebt gezien. Zij hebben betrekking op de vormen die je zag, in de tunnel onder in de Lounge.

Draai links en zie weer een bord met gekleurder cijfers en teken.   

Ga terug naar het bedieningskastje.

Klik op de cirkels om de gangen als volgt te veranderen:

Volg het pad naar de rechtsachterste cilinderdeur. Ga daar niet de draaideur door.

Druk op de linkse knop (je hoort een tik en ziet een groen lichtje gaan branden) om de hendel van het kastje vrij te geven.

Ga terug naar het bedieningskastje.

Klik op de cirkels om de gangen als volgt te veranderen:

Sluit de deuren en trek aan de hendel, die nu dus wel werkt, om het kastje omhoog te sturen. Open dan weer de deuren en zie een kaart.

Volg de brugpad naar de links -achterste cilinderdeur. Klim daar op de ladder en stap in het railwagentje.

Druk op de knop voor een ritje door de grot. Draai rechts als je stopt, open het luikje en zie het bedieningskastje met de cirkels nu hier. 

Klik op de cirkels om de gangen als volgt te veranderen:

Ga met het railwagentje terug, volg het pad naar de rechtsachterste cilinderdeur. Open op het einde het luikje en pak het eerste segment. 

Ga met het railwagentje terug naar het bedieningskastje.

Klik op de cirkels om de gangen als volgt te veranderen:

Ga weer terug en volg het pad, terug naar het beginpunt. Open de deur, stap weer je trein in en ga een station Terug. 

Ga naar het kastje op de Noorden muur (draai links als je de trein uitstapt).

Open het kastje, druk op de schakelaar voor een railwissel. Ga een station vooruit.

Draai links, open het luikje en zie een rondpaneel met cijfers. Noteer de positie van de cijfers: cirkel paneel.

Ga een Station terug, zet de schakelaar weer terug naar links voor de railwissel. Ga met de trein terug naar de toren.

Klim op de ladder (eerste ladder rechts) naar niveau 1 van de toren.

 

Kristalgrot

Ga met de trap, in de toren naar niveau 3.

Neem de Noord opening en ga de Kristalgrot in. Stap in de trein en ga naar Station Noord (3x vooruit).

Stap aan de linkerkant uit, open het kastje plaats de 2 stukjes documenten in de circuitkaart.

Druk op de knop om de kaart een kwart te draaien. Zie onder op de kaart, in de rechterhoek drie symbolen

Deze heb je ook in de panelen van Station Zuid gezien.

Draai rechts naar de symbolen. De volgorde van symbolen heb je gezien op het paneel in de Lounge.

Noteer de route en draai je om.

Op het simulatiepaneel moet je de route in het paneel simuleren. 

Druk op de knop, hoor een tikgeluid en het lichtje wordt geel.

Herinner dezelfde tikgeluiden die je hoorde toen je op de knoppen drukte in Station West. 

Kruis: 1 tik

Boog rechtsboven en boog linksonder: 2 tikken.

Boog linksboven en boog rechtsonder: 3 tikken.

Deze tikken vertellen je de som en uitkomst van de rijen en de kolommen in het simulatiepaneel gelijk aan de circuitkaart.

Om de instructies op de circuitkaart op te volgen zal je veel wiskunde berekeningen moeten gebruiken. Het resultaat zal dan zijn: Zie resultaat.

Symbool/figuur: Vierkant (gebogen lijnen) = 7, Ster = 3 en Kruis = 8.

Terug in de trein en ga 3 Stations vooruit naar Station West.

Tik de code cijfer in de drie panelen en open de deur (7, links - 8, rechts/linkerpaneel - 3, rechts).

GlasLabyrint (Glass Maze)

Stap in het glaslabyrint. Draai rechts, zie een diagram dat je goed moet bestuderen (maak een kopie) en houd je kompas goed in de gaten om door het labyrint te navigeren. Als je verkeerd gaat, kan je met de herstelknop op de linkermuur het labyrint terug in het begin zetten.

Gebruikend het diagram als gids, etiketteer de kamers als volgt:

De volgende richtingen verwijzen naar welke kamer je je moet verplaatsen.

Zie onderweg in kamer B en S borden met de gekleurde cijfers. 

Van H ga je naar: G C. Kijk naar het Oosten en zie een deurslot.

Van C ga je naar: G F K O. Kijk naar het Oosten en sluit de deur.
Van O ga je naar: K J. Kijk naar het Oosten en sluit de deur.
Van J ga je naar: N R S T U Q P L K O. Kijk naar het Oosten en open de deur.
Van O ga je naar: P. Kijk naar het Noorden en sluit de deur.
Van P ga je naar: O.K. F G. Kijk naar het Westen en sluit de deur.
Van G ga je naar: L K F E. Zie een symbool aan de linkerzijde van de deur.
Van E ga je naar: A. Kijk naar het Oosten en open de deur. B -Zie een teken op de deur en op de muur gekleurde cijfers. 
Van A ga je naar: E F K L G C. Kijk naar het Westen en noteer de getallen en vakjes.

Kijk naar het Oosten, druk op de bovenste knop en druk dan op de gele knoppen in de volgorde: 3, 3..1..3..2..1, 1.

Druk op de onderste knop en ga kamer D in.

Zie een tekening op de rechterkant en zie de posities van de symbolen. Hieronder is een gesloten kastje.

Draai links, trek aan de hendel tot je dezelfde tekening ziet zoals die op de rechtse muur.

Druk op de knop en noteer de opeenvolging van de lichtjes. Associeer de volgorde met de symbolen op de tekening.

Draai links en druk de knoppen met de symbolen in, op volgorde zoals je zag van de lichtjes:

Draai je om en pak een zekering uit het kastje.

Ga terug naar kamer C.
Van C ga naar G L K F E A. Kijk naar het Zuiden en sluit de deur.
Van A ga naar B C G L K F E J N R S T U. Kijk naar het Noorden en sluit de deur.
Van U ga naar T S R N J E F K O P. Kijk naar het Noorden en open de deur.
Van P ga naar O. Kijk naar het Oosten en sluit de deur.
Van O ga naar K L P Q M.

Op de linkerzijde en rechterzijde zijn cilinders die roteren om reeksen symbolen te openbaren.

Draai de cilinders om hetzelfde patroon te bouwen die je in kamer F zag: 

West (links): | en >:  Oost: < en <.

Van M ga naar Q P L K F E. Druk op de blauwe knop om de deur te openen.

Laserstralen (Light Barriers)

Ga grot in, ga links of rechts en zie openingen met lichtstralen. Je kunt door de lichtstralen lopen. Er zijn 4 kamers.

Zie letters tegen de muur in de eerste 3 kamers. Oostkant X, L, U. Westkant: Z, N H.  De vierde kamer is C

In de derde kamer is een knop met een wijzerplaat. Druk op de knop en zie de wijzer draaien naar een uurpositie.

Volg de wijzer. Noteer de uren van de wijzer. Deze opeenvolging verandert elke keer.

Wanneer de wijzer terugstaat op 12 uur opent het rondekastje in de muur van kamer 4 (C) en daar ligt de tweede blauwe segment in.

Ga je dan naar ruimte 4, sluit het rondekastje. 

Herinner de 2 letters rijen van de tunnel onder in de Lounge en de lichtpatronen die je zag in de ruimte van de Cilindergrot?

Met deze aanwijzingen kan je uitzoeken welke letter betrekking heeft met welke lichtstraal dat weer betrekking heeft op de klokpositie:

1 uur = L, 2 - N, 3 - U, 9 - X, 10 - Z, 11 - H, 12 - C.

Bv: De wijzerpositie draait naar 3 uur, 2,10,9,1,11 uur en terug naar 12 uur.

Dat is vertaald met de letters: U,N,Z,X,L,H,C. 

Je staat dus binnen in de ruimte bij de klok. Dit is de ruimte met letter U, ga door de lichtstralen aan de kant van letter U in de muur. 

Ga buiten de kamers om naar de kamer met letter N en stap weer naar binnen door lichtstraal N.

Stap weer naar buiten door lichtstraal Z en binnen door lichtstraal X.

Dit doe je ook zo met de andere letters en als je als laatste door C gaat (in kamer 3 stap je door C naar kamer 4) blijft het rondekasje open en pak je het Blauwe segment. 

Sluit het kastje dan heb je het niet goed gedaan en probeer je het opnieuw. 

Ga terug naar kamer E van het Glaslabyrint.

Schuine Pijp (Sloping Pipe)

Van E ga je naar J N R S T. Kijk naar het Zuiden en open de ventilatierooster. Volg de buis en beklim de ladder.

Druk op de knop om de trein te roepen.

Stap in de trein, draai je om en zie een  stukje van een verborgen teken op de deur die in geschoven is.

Draai je om en druk op de knop om vooruit te gaan. Draai je om, druk op de knop om terug te gaan. Zie het teken: F9.

Draai je om en druk op de knop om weer vooruit te gaan. Stap uit de trein, hoek om en je ziet een lange pijp die naar beneden leidt.

Stap er nog niet in. Draai links en klim met de ladder naar beneden.

Draai onder naar rechts, druk de code F9 in, druk op de knop en de poort opent.

Aan het einde van de tunnel is een balkon die de liftgrot overziet.

Druk op de knop (groen licht en een tik) om de groene deur in het Noorden van energie te voorzien.

Kijk naar beneden en zie een rood pictogram.

Ga terug, sluit de poort en omhoog met de ladder. Stap in de pijp en glij naar de andere kant.

Je bent terug in de waterkrachtcentrale. 

Ga naar de kruising en vandaar naar de liftgrot - kruising links (Noord), splitsing rechts, volg pad, splitsing links, rechts ladder omhoog, trap naar beneden, volg pad, splitsing rechts en naar de liftdeur van B (hoog zuid)

Je moet naar de gouden deur. 

Route naar de Gouden deur. 

Stap in lift B (Hoog Zuid). Daal en stap uit. Stuur lift B terug omhoog. Roep C. Stap in lift C.

Omhoog, stap uit en met de andere lift naar beneden. Zie rechts de grote deur die nu open kan. Ga met de volgende lift omhoog.

Roep B. Daal en stap uit. Roep C. Ga weer met B omhoog.

Stap uit , loop verder door , splitsing rechts, volg het pad, in de kamer draai je rechts, stap in de lift (Hoog Zuid A) en ga omlaag met lift C (Laag Zuid).  Volg het pad, via 2 ladders omlaag en naar de gouden deur (die open is)

Niveau 2 van de toren en blauwe Grot

Ga de toren in en ga naar niveau 4. Neem de Noord opening en ga naar de hal. Ga door de houtendeur.

Trek de Noord contacthendel naar Links en de Zuid hendel naar Rechts. Ga door de groene deur.

Trek de Noord contacthendel naar Links en Zuid naar Links. Ga naar de volgende ruimte.

Trek de Noord contacthendel naar Links en Zuid naar Links.

Open het luikje van het zekeringkastje en plaats de zekering in het contactslot. Druk op de knop en hoor een geluid.

Ga terug naar de toren en met de trap naar niveau 2. Neem de Noord opening en ga de blauwe grot in.

De lichten zouden nu aan moeten zijn. Ga in het midden staan en kijk omhoog.

Zie het patroon van het dak en de muursymbolen rondom in de grot.

De enige andere plaats waar je deze symbolen ook gezien hebt was in het Glaslabyrint.

Verlaat de blauwe Grot en terug naar de toren. Ga met de trap naar niveau 3 en neem de Noord opening.

Onder de Kristalgrot.

Open de blauwe deur. De trein is nog in Station West. De knipperende knop roept de trein.  DRUK NIET OP DE KNOP!

Ga met de ladder omlaag (kijk naar beneden bij de rails) en druk daar op de knop. Een deur opent.

Ga terug naar boven en druk nu op de knipperde knop om de trein te roepen. Ga terug naar de toren en met de trap naar niveau 1.

Neem de Noord opening en open de blauwe deur. De binnendeur is nu open.

Stap door de treinkooi naar de andere kant van de treinkooi. Ga rechts de hoek om, volg het pad en open op het einde de deur.

Ga met de ladder omhoog en bekijk het paneel onder de trein. Zie cijfers en de vorm en richting van de pijl.

Ga terug de treinkooi in, trek aan de stang voor een ritje naar het einde van het spoor. Stap uit en omhoog met de ladder.

Open de deksel, klim er uit, sluit de deksel en zie een afbeelding - het is een variant van dat op de onderkant  van de trein.

De pijlpunt geeft aan waar je nu bent. Als je het goed bestudeert kan je ook herkennen dat je op Station Zuid bent.

Draai je om en onderzoek de viewer als je wil. Ga terug de trein in en terug naar het andere einde van het spoor.

Ga terug naar de toren en ga met de trap naar niveau 3.

Kristallen Afstellen

Neem de Noord opening en ga naar de trein van de Kristalgrot. Ga een station vooruit (zuid). 

Draai je om en zie een  afbeelding, achter in de trein. Draai rechts en onderzoek de bedieningspanelen.

Programmeer de panelen met de aanwijzingen van de drie afbeeldingen:

Kristal 1 - Kristal 2 - Kristal 3

Als je wilt weten hoe dit uitgerekend is, is hier een verklaring

Kijk Noord en druk op de knop. Je zal een groen licht moeten krijgen, een bel horen en de 3 lampje gaan branden.

Ga met de trein naar Station West (1x vooruit). Stap uit (links) en ga het Glaslabyrint in. 

Ga naar kamer D. Open de deur van kamer D zoals je dat eerder hebt gedaan (bovenste knop, dan 3, 3, 1, 3, 2, 1, 1 en onderste knop).

Trek aan de hendel tot je dezelfde afbeelding ziet zoals je die gezien hebt van het dak van de Blauwe Grot.

Druk op de knop en noteer de volgorde van de lichtjes.

Terug naar de trein en stap aan de overkant van de trein weer uit. Ga de deur door.

Je staat in de Kristalgrot en het kristal zou cyaan moeten gloeien.

Druk op de 1- knop tot de statische lucht verdwijnt en een angstaanjagend geluid hoort.

Noteer het symbool op het bedieningspaneel.

Terug naar de trein en herhaal dezelfde oefening met kristal 2 (paars) en 3 (groen) op de 2 andere Stations.

Wanneer je bij nummer 3 bent kijk je naar het Zuiden en zie een groot gat in de muur. 

Verlaat de kristalgrot, treinkooi door, terug naar de toren  en naar niveau 1.  Neem de Noord opening.

Ga door de blauwe deur en stap in de trein. Trek aan de stang om naar het andere einde van het spoor te gaan.

Ga met de ladder omhoog en ga naar de viewer. 

Druk op de knop en je ziet in het scherm de kristalgrot. Druk op de knoppen (links of rechts) om door de grot te circuleren.

Blijf drukken tot je tussen de 2 lijnen een kristal hebt. Noteer, onder op het paneel, het symbool als je een kristal tussen de 2 lijnen hebt. Doe dit tot je de 3 kristallen - Cyaan - Paars en Groene kristal tussen de 2 lijnen hebt gehad en het symbool genoteerd hebt.

Ga weer terug met de trein en ga naar de toren..

Blauwe Grot

Ga naar niveau 2. Neem de Noord opening en ga de Blauwe Grot in.

Met de verzamelde aanwijzingen kan je nu de bedieningspanelen in de Noord opening programmeren.

Herinner al die panelen met lijnen en gekleurde cijfers die je gezien hebt?

De rij en het gekleurde lichtje van de laatste bal die je hebt laten rollen in het ballenpaneel (bagatelle) moet je uitrekenen welk getal betrekking heeft op die bal:

 

LLL

LLR

LRL

LRR

RLL

RLR

RRL

RRR

Rood

13

9

6

14

11

2

23

8

Blauw

16

22

15

1

18

24

5

20

Groen

14

3

10

21

7

17

19

12

Draai naar het Westen en druk op de knop tot je het correcte getal hebt. 

Als je niet alle kleuren van welke rij meer weet en welke kleur bij de laatste bal hoort die je hebt laten rollen, dan kan je dat weer doen op niveau 4. Ik had BV rij 6 en kleur blauw. Mijn getal is dus 24.

Draai naar de andere muur (Oost).

Druk de knoppen op volgorde in via de aanwijzingen van de symbolen in het Glaslabyrint en van het dak in de blauwe grot:

Als je alles goed heb staan, draai je links, druk je op de knop en pak het derde blauwe segment.

De Verborgen Kamer in de Kristalgrot

Verlaat de blauwe grot. In de toren ga je rechtdoor (Zuid opening). Met de 2 ladders omhoog, terug de lifttoren in.

Stap in de lift - naar beneden , volg pad (brugdeur door), lift - naar boven en  volg het pad naar lift B. Ga links naar lift A.

Daal met de lift en links naar de groene deur. Open die deur en ga door de draaideur naar de 3 panelen van het kristal.

Gebruik de informatie op de panelen die je hebt verzameld uit de Kristalgrot. 

Kristal 1 - Kristal 2 - Kristal 3

Ga terug door de Draaideur, draai je om, druk op de knop om de deur te draaien.

Herinner waar je voor het laatst een Draaideur als deze zag? 

Verlaat deze ruimte. Neem de rechterlift naar boven.

Volg pad, splitsing rechts, volg pad, kamer rechts, lift naar beneden, volg pad (brugdeur door), lift omhoog, volg pad, open deur, 2 ladders naar beneden, gouden deur door en toren in. Ga niveau 4. Neem de Zuid opening en open de deur. 

De draaideur die eerst de doorgang blokkeerde is nu gedraaid.

Ga verder door naar de verborgen ruimte en draai rechts naar een luik. 

Open het luikje en pak het Vierde en laatste blauwe segment. 

Ga in de toren naar niveau 1.

Het verzamelen van het Artefact

Ondergrondse Spoorweg

Open rechts weer de deksel en stap beneden in de ondergrondse trein. Ga een station vooruit. 

Kijk of de wissel naar links staat en ga dan 2 (of 3?) stations verder (einde spoorweg).

Stap uit en programmeer het paneel met de opeenvolging van het rondepaneel die je een tijdje geleden gezien hebt. 

Open de deur en ga naar binnen. Het paneel voor je heeft binnen en buiten indicatoren.

Deze hebben op de klinknagels patronen betrekking die je in de tweede Westen kamer van de Lounge hebt gezien. Draai rechts.

Deze knop verandert het lampje in verschillende kleuren.

Het paneel op de linkerzijde van het centrale paneel toont 8 gekleurde vakjes met bijbehorende cijfers.

Druk op de driehoekige knoppen van het centrale paneel om de cijfers op het linker paneel te veranderen. 

Zet de kleur van het lampje op Rood. Zet de cijfer 9 aan de buitenkant van het linkerpaneel en het cijfer 4 aan de binnenkant. 

Zet de kleur van het lampje op Cyaan. Zet de cijfer 8 aan de buitenkant van het linkerpaneel en het cijfer 4 aan de binnenkant. 

Zet de kleur van het lampje op Groen. Zet de cijfer 9 aan de buitenkant van het linkerpaneel en het cijfer 6 aan de binnenkant. 

Paneel linkerzijde.

Stap in de trein en een station terug. Ga naar de Lounge. Ga de tweede deur aan de linkerzijde in.

Druk om beurtelings op elke knop van het klinknagelpaneel en het zal openen.

Rood (zuiden) - Cyaan (westen) - Groen (oosten)

Dit zet een brug omhoog achter de dubbele deuren in de Lounge.

Bruggrot (Bridge Cavern)

Verlaat de ruimte, ga trap op en door de dubbele deuren. Trek aan de hendel aan het eind van het pad.

De brug roteert en je kunt naar een kleine ruimte aan de rechterzijde Draai je om en zie 2 panelen.

Plaats de 4 blauwe segmenten in de groeven van het paneel.

Terug naar de brug en trek aan de rechtse hendel. Ga brug over en stap in de tweede ruimte. 

Open de deur, op de linkerzijde met de sleutel. Binnen is een paneel op de muur die je toestaat om 9 gebogen segmenten te plaatsen.

Verlaat de ruimte. Ga met de ladder naar beneden. Zie een slot en een deur. Klim terug naar boven.

De laatste deur heeft het missende artefact. Druk op de rechtse knop. Ga de ruimte in en onderzoek de  kaart op de muur.

De ladder leidt tot een andere gesloten deur. Verlaat deze kamer en sluit de deur. Druk op de linker knop, je zakt en zit gevangen.

Klop op de deuren tot er een dame verschijnt. Je kan er geen woord van verstaan. Ze pak je pasje en geeft je een munt. 

De deur is nu geopend en kan je weer met de ladder terug naar boven. Druk boven op de knop om de deur te openen.

Ga terug naar de brug, linkse hendel van de brug en ga naar de trein. Ga 3 Stations terug en verlaat de Ondergrondse Spoorweg.

Ga naar de toren.

Ga in de toren naar niveau 2 en neem de Zuid opening. Ga via de 2 ladders naar de liftgrot.

Ga met de lift naar beneden, volg pad, lift omhoog, stap de lift uit en voor je is een kleine kistje met en gleuf.

Stop de munt in de gleuf en ga met de lift terug naar beneden. Stap aan de ZUID kant uit de lift. Druk op de knop om een bel te horen. Onderzoek het blauwe licht en zie een patroon van krommen lijnen.

Terug in de lift en stap uit de OOST kant van de lift. Ga terug naar de toren en beneden naar niveau 1.

Open rechts weer de deksel en ga beneden naar de Ondergrondse Spoorweg. Ga 3 stations vooruit en door de Lounge naar de brug.

Ga brug over de brug (rechtse hendel), dan omdraaien en brug over (rechtse hendel).

Ga naar de ruimte, achter op de linkerzijde en programmeer het paneel met de kromme lijnen:

Terug naar het Artefact en druk op de rechtse knop om de deur te sluiten.

Druk dan op de linkse knop om het Artefact te ontgrendelen. Pak het Artefact.

Maak een foto en verlaat Rhem

Je moet nu terug naar het Aankost gebouw om een foto te nemen. Ga de bruggen over en ga naar de Lounge.

Ga met de trein 3 stations terug. Verlaat de Ondergrondse Spoorweg en ga in de toren naar niveau 2. Neem de Zuid opening.

Ga via de 2 ladders naar de liftgrot.

Ga dan met de lift naar beneden, volg het pad, lift naar boven, volg pad, in de kamer links, volg pad, splitsing rechtdoor, trap op, ladder naar beneden, eerste opening rechts, volg pad, splitsing links naar de kruising.

Op de kruising links, volg het pad, met de ladder naar boven en Aankomst gebouw in. De camera is in de Zuid kamer van het gebouw. Plaats het Artefact in de ronde houder en de camera zal een foto maken. Pak de foto. 

Waarschuwing. Probeer niet om de Artefact terug te pakken want anders zal in je inventaris niet de foto getoond worden.

Ga naar het videoscherm en schuif de foto in de gleuf. Luister naar het bericht.

Pak de foto terug, draai naar rechts, druk op de knop en je trein zal worden geleverd.

Pak het Artefact terug uit de houder. Verlaat het gebouw en ga naar het einde van de loopbrug.

Open de deur en plaats het Artefact in zijn houder. Pak je pasje terug en luister naar de dame.

Ga naar de trein, sleep je pasje door het slot en verlaat Rhem.

EINDE

Obduction Scratches MystMyst II: Riven Myst III: Exile Myst IV: Revelation Myst V: End of Ages Uru - Ages Beyond Myst Uru - To D'ni Uru - Path of the Shell Dark Fall - The Journal Dark Fall - Light's Out Rhem Rhem 2 - The Cave Rhem 3 - The Secret Library Reah Schizm Riddle of the Sphinx The Omega Stone Amerzone Zork - Nemesis Zork Grand Inquisitor Hype - Time Quest

If you have found this walkthrough useful, discovered an error or have a suggestion then let me know: feedback.

Clicky Web Analytics